ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 -ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Απαραίτητα Προσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης.

-Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρία σε τμήμα Μισθοδοσίας Λογιστικού Γραφείου.

-Πολύ καλή γνώση της Εργατικής & Ασφαλιστικής Νομοθεσίας.

-Οργανωτικές δεξιότητες – Προσοχή στη λεπτομέρεια.

Αρμοδιότητες:

-Διαχείριση Εργαζομένων(προσλήψεις, αποχωρήσεις, απολύσεις, λήξη συμβάσεων, μεταβολές εργασιακών σχέσεων κλπ).
-Διεξαγωγή ολοκληρωμένου κύκλου μισθοδοσίας(επεξεργασία στοιχείων μισθοδοσίας, υπολογισμός μισθοδοσίας, υπολογισμός μισθοδοσίας,
υποβολή ΑΠΔ κλπ).
-Διαχείριση Αδειών & Ασθενειών.
-Διαχείριση Προγραμμάτων ΟΑΕΔ.
-Εξυπηρέτηση εργοδοτών και εργαζομένων σε θέματα ασφάλισης και μισθοδοσίας.

Παροχές:

-Αποδοχές ανώτερες των νομίμων σύμφωνα με τα προσόντα και την εμπειρία του υποψηφίου.
-Επιβράβευση με βάση την απόδοση.
-Άριστο, σύγχρονο και σταθερό περιβάλλον εργασίας.
-Συνεχής υποστήριξη και εκπαίδευση.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 – ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Απαραίτητα Προσόντα:
-Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης.
-Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση σε Λογιστικό Γραφείο.
-Πολύ καλή γνώση καταχώρησης βιβλίων Β’ & Γ’ κατηγορίας.
-Οργανωτικές δεξιότητες – Προσοχή στη λεπτομέρεια.

Αρμοδιότητες:
-Καταχώρηση και έλεγχος παραστατικών.
-Παρακολούθηση υπολοίπων πελατών-προμηθευτών καθώς και υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών.
-Ενημέρωση και παρακολούθηση λογιστικού κυκλώματος με τήρηση λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων.
-Σύνταξη και υποβολή μηνιαίων λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων.
-Σύνταξη και Υποβολή Οικονομικών Καταστάσεων.
-Εξυπηρέτηση Πελατών Γραφείου.

 

Παροχές:

-Αποδοχές ανώτερες των νομίμων σύμφωνα με τα προσόντα και την εμπειρία του υποψηφίου.
-Επιβράβευση με βάση την απόδοση.
-Άριστο, σύγχρονο και σταθερό περιβάλλον εργασίας.
-Συνεχής υποστήριξη και εκπαίδευση.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα λάβει χώρα υπό καθεστώς απόλυτης εχεμύθειας. Με το πέρας της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης τα στοιχεία θα διαγραφούν με ασφαλή και μη ανακτήσιμο τρόπο.

 

Παρακαλούμε τα βιογραφικά σας να αποσταλούν με μορφή word ή pdf στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: logist.ioann@gmail.com

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!