Μεγάλη Ανώνυμη Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητά να προσλάβει Εκπρόσωπο Πωλήσεων, κάτοικο Ιωαννίνων, για στελέχωση του Εμπορικού Τμήματός της, με σκοπό την διατήρηση και ανάπτυξη του πελατολογίου της στους Νομούς της Ηπείρου, την Λευκάδα και την Κέρκυρα.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Σχετική εμπειρία στις πωλήσεις.
  • Απολυτήριο Λυκείου ή Πτυχίο Ανώτερης Σχολής.
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
  • Δυνατότητα εκτός έδρας διανυκτερεύσεων.

Η Εταιρεία προσφέρει:

  • Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.
  • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών (μισθός και Bonus).
  • Αυτοκίνητο της Εταιρείας με κάλυψη τον εξόδων του.
  • Κάλυψη εξόδων ταξιδίων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο emailkellytsiki@outlook.com              

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!