“Ο Δημήτρης Νάστος, γεννήθηκε στις 09-11-1958 στην Πεδινή Ιωαννίνων. Εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα αναπτύσσοντας πολύχρονη συνδικαλιστική δράση. Υπήρξε Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων για 5 θητείες. Διατέλεσε Πρόεδρος του ΕΛΙΝΥΑΙ και της Εργατικής Εστίας Ιωαννίνων. Ασχολήθηκε με την τοπική αυτοδιοίκηση στον Δήμο Μπιζανίου (Δημοτικός Σύμβουλος από 01-01-1999 έως 31-12-2002, Δήμαρχος από 01-01-2003 έως 31-12-2006 και ξανά Δημοτικός Σύμβουλος από 01-01-2007 έως 31-12-2010). Εκλέχτηκε Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Ιωαννιτών, όπου διατέλεσε Αντιδήμαρχος από 01-01-2011 έως 31-08-2014 και από 01-09-2014 έως 06-06-2016. Από 08-06-20216 έως 31-08-2019 υπήρξε Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος. Επίσης διατέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος από 01-09-2019 έως και σήμερα.”

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!