Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής συστήθηκε για να αποσυμφορήσει την περιοχή από τον υπερβολικό αριθμό μαθητών τόσο των δημοτικών σχολείων της Ανατολής όσο και του 6ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων στην περιοχή των εργατικών κατοικιών. Οι χώροι όμως που στεγάζεται δεν επαρκούν σε καμία περίπτωση για να λειτουργήσει ως ένα 6/θέσιο σχολείο, καθώς δύο από τις 6 αίθουσες διδασκαλίας έχουν χωρητικότητα το μέγιστο 12 μαθητές.

Τα δύο τελευταία χρόνια οι εγγραφές είναι πάνω από είκοσι μαθητές στην Α΄τάξη, κάτι το οποίο αναμένεται και την επόμενη σχολική χρονιά ( με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, από τις εως τώρα εγγραφές). Για το λόγο αυτό η διεύθυνση του σχολείου είχε αιτηθεί να της παραχωρηθεί η αίθουσα χημείας που βρίσκεται στο χώρο του δημοτικού σχολείου, η οποία επί πολλά χρόνια παραμένει κλειστή. Η αίθουσα αυτή εξυπηρετούσε ανάγκες της παλιάς Παιδαγωγικής Ακαδημίας που στεγαζόταν εκεί και έκτοτε δεν λειτουργεί και είναι εγκαταλειμμένη χωρίς υλικά σχετικά με το μάθημα της χημείας.
Αντί της ικανοποίησης αυτού του αιτήματος, η δημοτική αρχή του δήμου Ιωαννιτών εισηγήθηκε στη ΔΕΠ (Δημοτική Επιτροπή Παιδείας), μέσου του προέδρου της που είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για θέματα Παιδείας, να μετεγκατασταθεί στην αίθουσα του χημείου της παλαιάς Παιδαγωγικής Ακαδημίας το Ε.Κ.Φ.Ε. (Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο εκπρόσωπος του συλλόγου μας στη ΔΕΠ, ανέδειξε το άτοπο του παραπάνω ζητήματος , καταψήφισε την πρόταση για την μετεγκατάσταση του Ε.Κ.Φ.Ε., ζήτησε ο χώρος να παραχωρηθεί στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής για να μπορέσει να καλύψει μέρος της στεγαστικής του ανάγκης και υπενθύμισε στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής τα έντονα στεγαστικά προβλήματα που έχει συνολικά η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο δήμο μας, κάτι το οποίο έχει κάνει ο Σύλλογός μας πολλές φορές στη δημοτική αρχή, καταθέτοντας υπομνήματα, συγκεκριμενοποιώντας τα θέματα αυτά.
Παρόλα αυτά όμως η εισηγητική πρόταση του προέδρου της Επιτροπής (ΔΕΠ), ψηφίστηκε , αν και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 3-3 (απουσίαζε ένα μέλος της Επιτροπής), υπερισχύοντος λόγω της ψήφου του προεδρεύοντος.
Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο:
Να μην επικυρώσει την πρόταση της ΔΕΠ για μετεγκατάσταση του Ε.Κ.Φ.Ε., στο χώρο του χημείου της παλαιάς Παιδαγωγικής Ακαδημίας.
Να παραχωρηθεί ο χώρος στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής και να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για να λειτουργήσουν ως αίθουσα διδασκαλίας.
Να ενσκήψει με μέριμνα σε άμεσο χρόνο και προγραμματισμό για τη διευθέτηση των στεγαστικών θεμάτων των σχολείων της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι μαθητές της πόλης μας αξίζουν όλοι ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και τη μάθηση !!!

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!