Γνωστοποιείται  στο  κοινό  ότι για  να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές  εργασίες του  ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής :

  • Την Τρίτη 19-03-2024 :

Α) Από ώρα 10:30 πμ έως 14:30 μμ στις παρακάτω περιοχές  Ανατολή τμήμα της οδούς Γεννηματά πέριξ Ιχθυογεννητικού Σταθμού Ανατολής και παρόδους.

Β) Από ώρα 14:00 μμ έως 16:30 μμ στις παρακάτω περιοχές  Ιωάννινα στην οδό Γρίβα.

  • Την Τετάρτη 20-03-2024 :
  1. A) Από ώρα 09:30 πμ έως 14:30 μμ στις παρακάτω περιοχές Εργατικές Κατοικίες Νεοχωρόπουλου, πέριξ πρατηρείου καυσίμων Ντούρου, ψυγεία Παπαϊωάννου, ιδιωτικό ΚΤΕO και αντλιοστάσιο ΣΥΔΚΛΙ.

3)  Την Πέμπτη 21-03-2024 :

  1. A) Από ώρα 09:00 πμ έως 13:00 μμ στις παρακάτω περιοχές Οικισμός Πλατανιά πέριξ Σχολείου, Προφήτη Ηλία, Οικοκυρικής Σχολής και θερμοκήπια Στάθη.

Β) Από ώρα 13:00 μμ έως 16:00 μμ στις παρακάτω περιοχές  Οικισμός Πλατανιά στην θέση Βερζα, πέριξ πλατείας και κοινοτικού γραφείου.

 

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης των διακοπών που αναφέρονται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ ΑΕ, θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι  για λόγους ασφάλειας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχημάτων. Ζητάμε την κατανόηση των καταναλωτών μας για τις παραπάνω αναπόφευκτες διακοπές.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!