Την Παρασκευή 29-03-2024 :
Α) Από ώρα 17:00 μμ έως 18:30 μμ στις παρακάτω περιοχές Σερβιανά, Ελληνικό, Αετοράχη, Φορτόσι, οικ. Κωστήτσι, Κορύτιανη, Πάτερο, Καλέντζι, Πλαίσια, Πηγάδια.

Την Παρασκευή 29-03-2024 :

Β) Από ώρα 14:00 μμ έως 17:00 μμ στις παρακάτω περιοχές Καλπάκι πέριξ του Πολεμικού Μουσείου και στην ευρύτερη περιοχή πέριξ εγκαταστάσεων – χοιροστασίου κ. Νταχρή.
Γ) Από ώρα 14:30 μμ έως 16:30 μμ στις παρακάτω περιοχές Μαυροβούνι και στην ευρύτερη περιοχή πέριξ ποιμνιοστασίου κ. Μεντή.
Δ) Από ώρα 17:00 μμ έως 18:30 μμ στις παρακάτω περιοχές Τμήμα Κατσικάς προς ασβεστοποιϊα Τσίωτα, ΒΙΟΜΕΤΑΛ, ΛΑΜΔΑ ΕΠΕ, πτηνοτροφεία των Βαρτζιώτη – Μάντζιου – Μπλάντζιου – Λισγάρα, βουστάσιο Σμπόνια, τμήμα Μπάφρας, σφαγεία Δέλλα – Τσακανίκα, Κουτσελιό, Σερβιανά, Ελληνικό, Αετοράχη, Φορτόσι, οικ. Κωστήτσι, Πάτερο, Καλέντζι, Πλαίσια, Πηγάδια, Πετροβούνι, οικ. Κέδρος, Μουζακαίοι, Χαροκόπι, οικ. Καραδήμας, οικ. Κοντινοί, Χουλιαράδες, Βαπτιστή, Μιχαλίτσι, Ποτιστικά Πετροβουνίου, Παλαιοχώρι Συρράκου, Προσήλιο, Συρράκο, Καλαρρύτες.

1) Το Σάββατο 30-03-2024 :
Α) Από ώρα 09:00 πμ έως 10:00 μμ στις παρακάτω περιοχές Καστρίτσα, Ηλιόκαλη, Βασιλική, Λογγάδες, Δροσοχώρι, Δαφνούλα.
Β) Από ώρα 09:00 πμ έως 13:00 μμ στις παρακάτω περιοχές Πλατανιά, Γερακάρι
Γ) Από ώρα 09:00 πμ έως 14:00 μμ στις παρακάτω περιοχές Ηλιόκαλη πέριξ γηπέδου και πρώην χοιροστάσιου Στάθη.
Δ) Από ώρα 13:30 μμ έως 14:30 μμ στις παρακάτω περιοχές Κάστρο στις οδούς Παλαιολόγου και Οικονόμου
Δ) Από ώρα 14:30 μμ έως 16:30 μμ στις παρακάτω περιοχές Δροσοχώρι πέριξ του γηπέδου και πτηνοτροφείου κ. Παππά.

2) Την Κυριακή 31-03-2024 :
Α) Από ώρα 09:30 πμ έως 13:30 μμ στις παρακάτω περιοχές Μάρμαρα στην ευρύτερη περιοχή πέριξ των επιχειρήσεων επεξεργ. μαρμάρων κ. Κρομμύδα – κ. Τάτση – κ. Τσούρη – κ. Καραμάνη – κ. Τσάγκα – κ. Κοσμά, κεραίες STET HELLAS.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης των διακοπών που αναφέρονται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ ΑΕ, θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφάλειας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχημάτων. Ζητάμε την κατανόηση των καταναλωτών μας για τις παραπάνω αναπόφευκτες διακοπές.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!