Γνωστοποιείται  στο  κοινό  ότι για  να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές  εργασίες του  ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής :

  1. Την Κυριακή 02-04-2023 :

Α) Από ώρα 08:00 πμ έως 12:00 μμ στις παρακάτω περιοχές :

Τμήμα Κουτσελιού – τμήμα Μπάφρας, πέριξ επιχειρήσεων σφαγεία Παπαμάνου, αλουμίνια Καρατζένη, πτηνοτροφεία Λισγάρα – Βαφιά – Δερμετζόγλου, βουστάσιο Κώστογλου, χοιροστάσιο Τσιούρη, ΣΜΑ Ιωαννίνων, αντλιοστασίου ΣΥΚΛΙ Μπάφρας και πρώην κεραμουργείου Αφών Μυτιλιναίου.

Β) Από ώρα 12:30 μμ έως 14:00 μμ στις παρακάτω περιοχές :

πέριξ επιχειρήσεων ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ, ΒΕΚ ΠΙΝΔΟΣ (πρώην ΣΒΕΚΗ). Ροδοτόπι πέριξ πτηνοτροφείων Σπυρίδωνας Θωμάς – Πέτρος Ιωάννης – Μανούση Μαρία – Πανταζής, ποιμνιοστάσιου Καπρινιώτης, αγροτική εκμ/ση Νούσιας Χαράλαμπος, Φ/Β Σταθμό Μπίμπου Ζωή. Νεοχώρι πέριξ  χοιροστασίου Κωλέτσα, βουστάσιου Τζίμα, πτηνοτροφείων Λώρα – Ράρρα, αποθήκη ζωοτροφών Μανούση. Κάτω Λαψίστα πέριξ πτηνοτροφείου Μαμακή, ποιμνιοστασίων Ντίνου – Μπράγιας, Φ/Β Σταθμό Ηλιακά Πάρκα Καβάλας. 

Γ) Από ώρα 14:00 μμ έως 16:00 μμ στις παρακάτω περιοχές :

Χρυσόραχη, Βλαχάτανο, Βατατάδες, Γαβρισιοί, Λιγοψά, Πετσάλι, Πρωτόπαππα, Νεοχώρι.

 

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης των διακοπών που αναφέρονται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ ΑΕ, θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι  για λόγους ασφάλειας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχημάτων. Ζητάμε την κατανόηση των καταναλωτών μας για τις παραπάνω αναπόφευκτες διακοπές.

 

Από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!