Γνωστοποιείται στο κοινό ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής :

1)) Την Δευτέρα 06-09-2021 :

Α) Από ώρα 09:30 πμ έως 11:00 πμ στις παρακάτω περιοχές : Βαρλαάμ, Τέροβο και στην ευρύτερη περιοχή αυτών πέριξ κτηνοτροφικών & πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Β) Από ώρα 09:00 πμ έως 12:00 μμ στις παρακάτω περιοχές : Οίκος Ευγηρίας Ελένη Ζωγράφου.

Γ) Από ώρα 14:00 μμ έως 15:30 μμ στις παρακάτω περιοχές : Νεοκαισάρεια πέριξ επιχειρήσεων πτηνοτροφεία Νιτσιάκου Θ. – πλαστικά Κουσμεκερίδη – Φαρμακοβιομηχανία HELP – Φ/Β Σταθμών Μπίσα – Μπαλτογιάννη – Τζιάλλα, Αμπελιά πέριξ ποιμνιοστασίου Παππά Δ.

Δ) Από ώρα 14:00 μμ έως 15:30 μμ στις παρακάτω περιοχές : Ζωοδόχος πέριξ επιχειρήσεων αποθήκη καυσίμων Γκανιάτσα – γραφεία Μπαλαντάνη Βιργινία – Μάστακας Γεώργιος και πρώην εγκαταστάσεις ΜΠΕΤΟΝ ΚΡΟΝΟΣ.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης των διακοπών που αναφέρονται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ ΑΕ, θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφάλειας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχημάτων. Ζητάμε την κατανόηση των καταναλωτών μας για τις παραπάνω αναπόφευκτες διακοπές.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!