Σε δημοπράτηση βγήκε η κατασκευή Διοικητικού κέντρου στα Ιωάννινα. Πιο συγκεκριμένα το η κατασκευή περιλαμβάνει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο κτίριο του παλαιού Πανεπιστημίου στη Δόμπολη. Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι ο Δήμος Ιωαννιτών.

Το κόστος του έργου εκτιμήθηκε σε ποσό με ΦΠΑ 12,5 εκατ. ευρώ (10,08 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ). Η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στις 1 Νοεμβρίου και στις 8 Νοεμβρίου 2022  θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών.

Η διάρκεια του έργου ορίστηκε σε 400 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Στην προκήρυξη προβλέπεται και η περίπτωση παράτασης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 147 του νόμου 4412/2016. Η χρηματοδότηση για το έργο, με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων- ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης, θα είναι μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Σε πρόσφατη ανακοίνωση τουη Δήμου, αναφέρεται πως θα ακολουθήσει από την Γενική Γραμματεία Επενδύσεων μεταφορά του έργου για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!