Στη συνάντηση που είχε η Τατιάνα Καλογιάννη με το τοπικό συμβούλιο Δαφνούλας, κατατέθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική κοινότητα αυτή και συζητήθηκαν οι προτάσεις για την επίλυσή τους. Συγκεκριμένα πρέπει να τεθεί σε προτεραιότητα η επίσπευση της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης και η δημιουργία δικτύου αποχέτευσης. Ακόμη η συντήρηση και διάνοιξη νέων απαραίτητων αγροτικών οδών, ο καθαρισμός των υδρομαστεύσεων, η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και η αναβάθμιση του γηπέδου, το οποίο σήμερα δεν έχει σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, θα βελτιώσουν ριζικά την καθημερινότητα των κατοίκων.

Τέλος καίριο θέμα για την τουριστική προβολή της περιοχής αυτής αλλά και ευρύτερα του Δήμου είναι η ανάδειξη των χαρακτηριστικών της χαράδρας Αράχθου και η δημιουργία περιπατητικών διαδρομών

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!