Μεγαλώνουμε την ομάδα μας και αναζητούμε τον επόμενο συνεργάτη μας.

Ανοιχτή θέση: Εξωτερικός πωλητής

 Απαραίτητα προσόντα:

• Ευχέρεια λόγου – εξωστρέφεια
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Δίπλωμα οδήγησης
• Γνώση Η/Υ – M/S Office
• Απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία στις πωλήσεις

?Αποστολή βιογραφικών:     eltacourier.ioan@gmail.com

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!