Το 5* Hotel Du Lac στα Ιωάννινα ζητά Spa Manager 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Αισθητικής, Φυσικοθεραπείας, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή παρεμφερούς εκπαίδευσης.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση Η/Υ
 • Ικανότητα πωλήσεων και προώθησης θεραπειών και προϊόντων
 • Διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Υπευθυνότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

 • Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, προγραμματισμός και οργάνωση θεραπειών
 • Διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Spa
 • Προώθηση και πώληση υπηρεσιών και προϊόντων
 • Διαχείριση αιτημάτων των επισκεπτών και επίλυση παραπόνων, διασφαλίζοντας την ικανοποίησή τους
 • Διαχείριση-απογραφές αποθεμάτων Spa σε μηνιαία βάση, παραγγελίες αναλωσίμων και προϊόντων καμπίνας και λιανικής
 • Παρακολούθηση και ανάλυση των πωλήσεων, των εξόδων και γενικά των αναγκών του Spa

 

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Σταθερή και μόνιμη συνεργασία
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας

 

Αποστολή βιογραφικών στο work@hoteldulac.gr

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!