Σας ενημερώνουμε ότι μετά από τη συνεδρίαση για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων στο Π.Γ.Ν.Ι., την 14η Ιουνίου 2022, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

            Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων στο Π.Γ.Ν.Ι. έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Φλούδας Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Αγγέλης Νικόλαος
Γραμματέας: Φωτίου Αριστείδης
Αναπληρώτρια Γραμματέας: Κιτσώνα Βασιλική
Ταμίας: Ρούβαλης Χρήστος
Μέλη: Πρέντζας Γεώργιος
  Μάρκου Αλέξανδρος
  Μπουρομήτρου Μαρία
  Κίτσιος Ευάγγελος

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!