“Παρακαλούμε για την άμεση επίλυση του προβλήματος ύδρευσης σε ευρεία περιοχή των Μαρμάρων, όπου για μεγάλο χρονικό διάστημα αντιμετωπίζουμε προβλήματα στην υδροδότηση των νοικοκυριών μας, καθώς έχουμε πολύ χαμηλές πιέσεις μέχρι και καθόλου νερό στις βρύσες μας.

Για το πρόβλημα αυτό συνεχώς ζητούμε την επίλυσή του από τις υπηρεσίες του Δήμου, ειδικότερα στις 11-5-2021, ζητήσαμε από τη ΔΕΥΑΙ την επίλυσή του, αλλά και αργότερα, όπου ήρθε συνεργείο της ΔΕΥΑΙ και διαπιστώσαμε ότι από τη γραμμή υδροδότησής μας καλύπτονται οι ανάγκες πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της περιοχής. Προφορικά ειπώθηκε ότι το θέμα θα επιλυθεί. Έχουν περάσει περισσότερο από ένα μήνα, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, με μέρες καύσωνα, και οι ποσότητες νερού στα σπίτια μας είναι τέτοιες που δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις βασικές ανάγκες μας.

Παρακαλούμε να μας απαντήσετε :

  1. Τι λύση πρόκειται να δώσετε στο πρόβλημα και πότε;
  2. Επιπρόσθετα, πως και με τίνος την ευθύνη υδροδοτούνται οι πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις από το δίκτυο ύδρευσης οικισμού; Πως σκοπεύετε να επιλύσετε το ζήτημα αυτό;
  3. Τι ακριβώς συμβαίνει με τη νέα δεξαμενή ύδρευσης των Μαρμάρων η οποία έχει παραδοθεί από τον εργολάβο και δεν έχει μπει ακόμη σε λειτουργία;
  4. Γιατί το δίκτυο ύδρευσης έχει συνεχείς διαρροές καθώς επανειλλημένα κάτοικοι ενημερώνουν τη ΔΕΥΑΙ σχετικά; Πως πρόκειται να το λύσετε;

Η ύδρευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Παρακαλούμε για την άμεση επίλυσή του.

Οι κάτοικοι της περιοχής Μαρμάρων που αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!