Το 5* Hotel Du Lac στα Ιωάννινα ζητά άτομα για το τμήμα ορόφων/καθαριότητας (housekeeping)

Καμαριέρα / Housekeeper

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών σε αντίστοιχη θέση

Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου

Ομαδικό πνεύμα και προσαρμοστικότητα

Προσοχή στη λεπτομέρεια και μεθοδικότητα

Φυσική κατάσταση και ευελιξία στην κίνηση

 

ΠΑΡΟΧΕΣ

Σταθερή και μόνιμη συνεργασία

Άριστο περιβάλλον εργασίας

 

Αποστολή βιογραφικών στο work@hoteldulac.gr

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!