Χθες στην Ο.Ε. και σήμερα στο 4ο Θέμα περί «Αναμόρφωσης Π/Υ 2022», στις «αυξήσεις εξόδων» εγγράφονται 3 νέες χορηγίες για τη διοργάνωση 3 διαφορετικών εκδηλώσεων. Το άθροισμα των Π/Υ τους ανέρχεται στις 26.000€.

Λίγες μέρες πριν, επιχορηγήσατε άλλο σωματείο με 3.500 ευρώ.

Στον ψηφισμένο Π/Υ του 2022 εγκρίθηκε το ποσόν των 50.000€ για «επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» που αντιστοιχεί στο 0,032% του προϋπολογισμού του δήμου!

Προσφάτως, ανακοινώσατε και 11 υποτιθέμενα «κριτήρια» σύμφωνα με τα οποία θα αξιολογείτε και θα επιχορηγείτε τα σωματεία. Ακόμη, δηλώσατε ότι τα όποια ποσά χορηγούνται, προορίζονται μόνο για εκδηλώσεις και όχι για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Επειδή, η ακολουθούμενη, από εσάς, τακτική δεν συνάδει με μία αποκρυσταλλωμένη πολιτική επί του θέματος, και προκειμένου να ξεκαθαρίσει μία και καλή το τοπίο σχετικά με τις επιχορηγήσεις των αθλητικών σωματείων από τον Δήμο μας, δεδομένου ότι το οφείλουμε στα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό, στους γονείς τους και στους παράγοντες που δίνουν τον προσωπικό τους αγώνα για να στηρίξουν τις δράσεις αυτές, παρακαλούμε να μας απαντήσετε στα παρακάτω:

    1. Οι προαναφερόμενες επιχορηγήσεις αντλήθηκαν από το προϋπολογισθέν ποσό των 50.000€;
  • Από ποιόν λάβατε εξουσιοδότηση για τη διαδικασία που επιλέχθηκε και για τα προσφάτως δημοσιοποιηθέντα «κριτήρια»; Πως θεμελιώνεται η άποψή σας ότι τα κριτήρια αυτά συγκροτούν «μία απολύτως διάφανη διαδικασία», όπως δήλωσαν οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοί σας;  
  1. Τα ποσά των επιχορηγήσεων που θα διατίθενται, θα αφορούν μόνο στη διοργάνωση εκδηλώσεων και αγώνων από τα σωματεία ή και στην κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων; Πώς θα μοριοδοτείται η αθλητική, κοινωνική ή και οικονομική βαρύτητα για την πόλη, κάθε εκδήλωσης; 
  2. Πώς θα τύχουν της επιχορήγησης που δικαιούνται τα σωματεία που παρέχουν αθλητική στέγη και μάλιστα υψηλής ποιότητας σε πολλά παιδιά, πλην όμως δεν διοργανώνουν διασυλλογικές ή άλλου είδους εκδηλώσεις;
  3. Ζητούμε να δημοσιοποιήσετε και να καταθέσετε στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης την αλληλογραφία μεταξύ Δήμου και αθλητικών σωματείων που αφορά στην ανταλλαγή απόψεων περί των όρων και προϋποθέσεων για την επιχορήγηση των σωματείων.
  4. Τέλος, ζητούμε να μας ενημερώσετε εάν υφίσταται -και εάν ναι, ποιό είναι- το συγκεκριμένο ποσοστό επί του προϋπολογισμού, το οποίο οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να αποδώσουν ως επιχορηγήσεις στα αθλητικά σωματεία, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Κυρίες και κύριοι της δημοτικής αρχής, η ανάγκη της δημόσιας ενίσχυσης της δραστηριότητας των αθλητικών σωματείων, προκύπτει από την αναγνώριση της σημαντικότητας του έργου που επιτελούν για την κοινωνία συνολικά, σε συνδυασμό με τη διαπίστωση ότι αυτή (η δραστηριότητα) δεν είναι δυνατόν να συντηρηθεί από τους ίδιους πόρους των σωματείων.

Η πολιτική που εσείς ακολουθείτε, δεν παραπέμπει στην παραδοχή της αναγκαιότητας να στηριχθεί η, ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της κοινωνίας, ύπαρξη και λειτουργία των αθλητικών σωματείων, αλλά στο να εξυπηρετηθεί -με ορίζοντα τις επερχόμενες εκλογές- η συλλογή ψήφων. Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!