Ζητείται άτομο για πλήρη απασχόληση σε λογιστικό γραφείο στο τμήμα μισθοδοσίας.

Απαραίτητα προσόντα πτυχίο ΑΕΙ, πολύ καλή χρήση Η/Υ και προγραμμάτων μισθοδοσίας και τουλάχιστον διετή προϋπηρεσία στη μισθοδοσία επιχειρήσεων.

Τα βιογραφικά θα αποστέλλονται στο email:      [email protected] 

και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια των απεσταλμένων βιογραφικών.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!