Συγκροτήθηκε σε σώμα και ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα Γραμματεία της Δημοτικής
Παράταξης «Γιάννενα Τώρα» η οποία προέκυψε από τις εκλογές του Δεκεμβρίου.
Συντονιστής της Γραμματείας εκλέχθηκε ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Κώστας Κυριαζής,
Αναπληρωτής Συντονιστής ο Τριαντάφυλλος Μιχαηλίδης, Υπεύθυνος Τύπου ο …
Νίκος
Βούστρος
, Ταμίας ο Βασίλης Σταμάτης και Αναπληρωτής Ταμίας ο Χρήστος
Αθανασόπουλος
. Στην Γραμματεία, η θητεία της οποίας είναι ετήσια, συμμετέχουν επίσης οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι της Παράταξης, Άρης Μπαρτζώκας και Δημήτρης Πάνου.Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!