Η Zisimatos Management για λογαριασμό της ταχέως αναπτυσσόμενης Εμπορικής & Βιομηχανικής Εταιρίας Dragon Clean ΕΠΕ που εδρεύει στον νομό Πρεβέζης (πόλη Φιλιππιάδα) ενδιαφέρεται να προσλάβει ένα δυναμικό στέλεχος για τη θέση του βοηθού Λογιστή.

Αρμοδιότητες :

Καταχωρήσεις παραστατικών και λοιπών συναλλαγών σε λογιστικό / εμπορικό σύστημα
Έλεγχος υπολοίπων πελατών και συμμετοχή σε προγραμματισμό εισπράξεων
Έλεγχος ισοζυγίων & συμφωνίες λογαριασμών λογιστικής και εμπορικής διαχείρισης
Συμφωνία καρτελών πελατών, προμηθευτών, ταμείων, όψεως
Πληρωμές προμηθευτών
Έλεγχος απογραφών σε αποθήκες εταιρίας
Διασφάλιση της ορθής κοστολόγησης και αποτίμησης των προϊόντων και εμπορευμάτων
Θέματα μισθοδοσίας και εργατικά (άδειες, ασθένειες κλπ)
Συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες πληροφορικής για θέματα εξοπλισμού, δικτύου, erp, crm κλπ
Συνεργασία με εξωτερικό Φοροτέχνη / Λογιστή
Συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους για έργα εσπα
Απρόσκοπτη συνεργασία με όλα τα τμήματα και υποκαταστήματα της εταιρίας

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α αναμένεται να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών οικονομικής / λογιστικής κατεύθυνσης
Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
Γνώση της φορολογικής νομοθεσίας.
Γνώση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ και MS Office (ιδίως Excel).
Πολύ καλή γνώση ERP (κατά προτίμηση SoftOne)
Πολύ καλές οργανωτικές ικανότητες.
Αναλυτική σκέψη και ικανότητα υποβολής προτάσεων και επίλυσης προβλημάτων.
Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας

Αν ταιριάζετε με τα κριτήρια, παρακαλούμε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας στο [email protected]

Οι πληροφορίες που θα μας αποστείλετε θα παραμείνουν άκρως εμπιστευτικές.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!