Η Εταιρεία Next Com με 20χρονη παρουσία στον κλάδο της διαφήμισης ζητά για τα Γραφεία της στα Γιάννενα και την Αθήνα: Account Executive, Graphic Designer και Web Developer. Για τη θέση του Account Executive, ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: Προϋπηρεσία σε διαφημιστική εταιρεία, Διαχείριση διαφημιστικών λογαριασμών, Ομαδικότητα, Εμπειρία στην οργάνωση και την παράδοση έργων και Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. Για τη θέση του Graphic Designer, ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής, Άριστη γνώση: ADOBE SUITE CS6 (PHOTOSHOP, INDESIGN, ILLUSTRATOR), Επιθυμητή η προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών και portfolio και Ομαδικότητα, εμπειρία στην οργάνωση και την παράδοση έργων. Τέλος για τη θέση του Web Developer, ο υποψήφιος θα πρέπει αν διαθέτει:

Πτυχίο AEI ή ΤΕΙ με ειδίκευση στις τεχνολογίες/εφαρμογές Internet, Τουλάχιστον 5ετής αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών με τεχνολογίες Web (HTML/HTML5, JSP, XML, JavaScript, JQuery, Ajax, CSS/CSS3), Άριστη γνώση HTML/HTML5 και CSS3, Πολύ καλή γνώση Javascript και JSP, Responsive Web Design (HTML 5, CSS3) και Ομαδικότητα, εμπειρία στην οργάνωση και την παράδοση έργων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν βιογραφικά σημειώματα αναγράφοντας την θέση που τους ενδιαφέρει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!