Επιστημονική ημερίδα με θέμα «Βιοποικιλότητα και Παραγωγικότητα στη Λίμνη Παμβώτιδα Ιωαννίνων», είναι το θέμα ημερίδας που διοργανώνεται το Σάββατο το πρωί, στο Συνεδριακό Κέντρο « Κ. Παπούλιας» του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων. Την ημερίδα διοργανώνει το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με τον Φορεά Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας, το ΤΕΕ Τμήμα Ηπείρου, το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων και την «Πίνδο Περιβαλλοντική». Στόχος είναι η συμβολή στον προβληματισμό της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών αρχών γύρω από τις απειλές και την προστασία του ευαίσθητου οικοσυστήματος της Λίμνης Παμβώτιδας μέσα από μία επιστημονική προσέγγιση.Συγκεκριμένα μέσα από την ημερίδα επιδιώκεται η αποσαφήνιση εννοιών και αξιών όπως η παραγωγικότητα και η βιοποικιλότητα πάνω στις οποίες στηρίζεται σήμερα η διαχείριση των οικοσυστημάτων, η κατανόηση της λειτουργίας οικοσυστήματος και του διαχρονικού οφέλους που προκύπτει για την κοινωνία η μεταφορά διεθνούς εμπειρίας από παρόμοια οικοσυστήματα του εξωτερικού και η σύνθεση απόψεων σχετικά με την προστασία του οικοσυστήματος.Για το σκοπό αυτό έχουν οργανωθεί θεματικές ομιλίες από σημαντικούς επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Επίσης, γνωρίζοντας ότι η αναζήτηση λύσεων στα σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα απαιτεί την κοινή προσπάθεια όλων, το πρόγραμμα της ημερίδας προβλέπει ουσιαστική συζήτηση με φορείς και πολίτες που βιώνουν καθημερινά το ευρύτερο οικοσύστημα της Λίμνης Παμβώτιδας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!