Έχω γεννηθεί στα Ιωάννινα το έτος 1997. Είμαι απόφοιτος του Γενικού Λυκείου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων και πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σήμερα είμαι ασκούμενη δικηγόρος στα Ιωάννινα παράλληλα δε, εργάζομαι στο συμβολαιογραφείο του πατέρα μου και ολοκληρώνω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο τμήμα της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης με ειδίκευση στο Αστικό Δίκαιο. Ομιλώ άριστα την αγγλική

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!