Ἔχω τὴν χαρὰ, τὴν τιμὴ καὶ τὴν εὐθύνη νὰ εἶμαι ὑποψήφια στὶς Εὐρωεκλογὲς

τῆς 9ης Ἰουνίου μὲ τὴν Νέα Δημοκρατὶα.
Εὐχαριστῶ τὸν Πρωθυπουργὸ
κ.Κυριάκο Μητσοτὰκη γιὰ τὴν ἐμπιστοσὺνη.
Συμμετέχω μὲ πίστη καὶ αἰσιοδοξὶα
στὴν δημιουργικὴ παρουσὶα τῆς Ἑλλάδας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ
στὴν σύγχρονη Εὐρώπη
μὲ ὁδηγὸ τὴν Παιδεὶα καὶ τὸν Πολιτισμὸ.
Στὴν διαδρομὴ αὐτὴ θὰ συναντηθοῦμε,
θὰ ἀνταλλὰξουμε ἀπὸψεις,
θὰ συνομιλήσουμε.
Σᾶς εὐχαριστῶ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!