Επιστολή έστειλε η Ένωση Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων στους πέντε βουλευτές του Νομού Ιωαννίνων και αφορά την ποσόστωση ελληνικού ρεπερτορίου στους κοινόχρηστους χώρους των επιχειρήσεων μας

Με την παρούσα επιστολή, γνωστοποιείται ότι “η Ένωση Ξενοδόχων Ν. Ιωαννίνων αντιτίθεται στο σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε στην Βουλή από το Υπουργείο Πολιτισμού με τίτλο “Μέτρα για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία και ενίσχυση του ελληνόφωνου τραγουδιού και των ηχογραφημάτων νέων δημιουργών ή καλλιτεχνών, καθώς και την προστασία και διάχυση της ελληνικής γλώσσας, στο πλαίσιο της διαφύλαξης και ανάδειξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς”, καθώς πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου που αντίκειται στο πλαίσιο αρχών και αξιών μίας σύγχρονης φιλελεύθερης Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας και στους κανόνες της ελεύθερης αγοράς.

Επιπρόσθετα, σας προτρέπουμε να γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς σας, με την κατάθεση ενός σχεδίου νόμου ή κάποιας τροπολογίας, που θα προβλέπει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των αμοιβών των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ), που αυτή την στιγμή ανέρχονται στον αριθμό των δεκαοκτώ (18)!!! και αύριο δεν γνωρίζουμε πόσοι ακόμα μπορεί να προκύψουν.

Τέλος, σας γνωστοποιούμε ότι ως Πρωτοβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο και μέσω του Δευτεροβάθμιου Συνδικαλιστικού Οργάνου στο οποίο συμμετέχουμε, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, αλλά και μέσω του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο οποίο είμαστε Μέλη, θα προσφύγουμε στα αρμόδια Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Δικαστήρια για την αντισυνταγματικότητα του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου, εφ’ όσον γίνει Νόμος του Κράτους.”

 

 

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!