Ερώτηση του  Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης τέθηκε  προς τoν κ. Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού  για την “επικείμενη κατάργηση τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων”.

Στην ερώτηση αναφέρει: “Προβληματισμό και ανησυχία στην πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και στους νυν ή εν δυνάμει φοιτητές προκαλεί το γεγονός ότι επίκειται να καταργηθούν τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με τον πίνακα του Υπουργείου Παιδείας τα οποία τελούν υπό αναστολή. Πρόκειται για τα τμήματα των Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Ιωαννίνων και του τμήματος Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής της Γεωπονικής Σχολής Άρτας που είχαν ιδρυθεί το 2019 με τον νόμο Γαβρόγλου.

 

Η λειτουργία των συγκεκριμένων τμημάτων είχε κριθεί απαραίτητη, δεδομένου ότι από τη μια μεριά το τμήμα των Μηχανολόγων Μηχανικών θα συμπλήρωνε και θα ενίσχυε την Πολυτεχνική Σχολή Ιωαννίνων και από την άλλη το Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής θα συμπλήρωνε τη Γεωπονική Σχολή της Άρτας μαζί με το Πάρκο Αγροδιατροφής που προβλεπόταν να λειτουργήσει.

 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, Ερωτάται ο κ. Υπουργός: Πρόκειται να λάβετε υπόψιν σας την αναγκαιότητα διατήρησης και λειτουργίας των συγκεκριμένων τμημάτων και να προβείτε σε αναθεώρηση του πίνακα με τις σχολές που επίκειται να καταργηθούν με νόμο που θα καταθέσετε;

Ο ερωτών Βουλευτής ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ”

 

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Σε απάντηση της με αριθμό 1717/13-11-2023 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, κ. Κωνσταντίνο Χήτα, με θέμα «Περί της επικείμενης κατάργησης τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», την οποία μας διαβιβάσατε με το από 14-11-2023 εξ. επείγον μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ΤΚΕ, σας πληροφορούμε για τα εξής:

1. Η ΕΘΑΑΕ έχει θεσπίσει «Κριτήρια για κατάργηση Τμήματος», τα οποία έχει κοινοποιήσει στα Ιδρύματα.
2. Η ΕΘΑΑΕ απέστειλε εισήγηση στον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαντώντας στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 8444/23-10-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ (συν. 1) αναφορικά με την κατάργηση των 37 υπό αναστολή λειτουργίας Τμημάτων, μεταξύ των οποίων και τα δύο αναφερόμενα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα σε αναστολή λειτουργίας Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τα οποία ιδρύθηκαν με τον ν. 4559/2019, παρέμειναν ανενεργά κατά το διάστημα των τεσσάρων και πλέον ετών από το 2019 έως σήμερα, καθώς δεν υπήρξε ούτε εισαγωγή φοιτητών ούτε διαθέσιμο διδακτικό προσωπικό, λόγω της μη έναρξης της εκπαιδευτικής τους λειτουργίας.

3. Η ΕΘΑΑΕ με το με αρ. πρωτ. 19557/21-1-2021 διαβίβασε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το Πρότυπο Ποιότητας και Υποδείγματος Υποβολής Πρότασης για την Πιστοποίηση νέων Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών που βρίσκονται σε αναστολή (συν. 2).

4. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν υπέβαλε σχετικό φάκελο στην ως άνω πρόσκληση με αίτημα έναρξης λειτουργίας των σε αναστολή Τμημάτων του προκειμένου να αξιολογηθούν με τα κριτήρια, όπως είχαν προσδιοριστεί και δημοσιευτεί από την ΕΘΑΑΕ για την ίδρυση νέων ακαδημαϊκών μονάδων.

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!