Η Εταιρεία Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της:

Systems Administrator

Τμήμα

Διεύθυνση Πληροφορικής

 

Τόπος Απασχόλησης

Ιωάννινα (Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων – Ροδοτόπι)

 

Σύντομη περιγραφή καθηκόντων

 • Εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων του ομίλου.
 • Παρακολούθηση της Υποδομής Πληροφορικής και έλεγχος των διαδικασιών για την εξασφάλιση της μέγιστης απόδοσης και ασφάλειας

Απαραίτητα προσόντα

 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
 • Microsoft Λειτουργικά Συστήματα, Microsoft Office365, Microsoft Active Directory, Microsoft SQL Server
 • Διαχείριση δικτυακού/τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (Fortigate Firewalls, Forti-Switches, Access Points, Τηλεφωνικό Κέντρο, DVR+NVR)
 • Διαχείριση Cloud Υποδομής (servers, fileservers, database servers)
 • Άριστη γνώση αγγλικών

 

Επιθυμητά προσόντα

 • Γνώσεις Συστημάτων ERP (κατά προτίμηση ENTERSOFT ERP)
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία και συνεργασία

 

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • Σταθερή και μόνιμη συνεργασία με προοπτικές εξέλιξης
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση
Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail:   george.tsaknakis@nitsiakos.gr

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!