Η εταιρεία  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ TELEGLOBAL E.E. αναζητά προσωπικό για τη θέση με κύριο αντικείμενο την παρακολούθηση και κατασκευή έργων οπτικών ινών.

Συναφείς ειδικότητες: Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (ΑΕΙ),

Πτυχιούχος Δομικών Έργων, Τοπογράφος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.

Απαραίτητη η καλή χρήση των εφαρμογών Autocad και Microsoft Office.

Αποστολή βιογραφικών στο : dasoulas@gmail.com

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!