Ο Όμιλος GREEN BEVERAGES, είναι ένας καινοτόμος και δυναμικά αναπτυσσόμενος Όμιλος, που δραστηριοποιείται διεθνώς στον κλάδο των προϊόντων Νon Alcoholic Beverages και δημιουργήθηκε το 2023 με την συγχώνευση των εταιριών Χήτος ΑΒΕΕ και Green Cola Hellas.

Ο Όμιλος GREEN BEVERAGES απασχολεί περισσότερους από 500 εργαζόμενους, διαθέτει τρεις θυγατρικές στην Ελλάδα, στις Η.Π.Α και στο Dubai και ο ενοποιημένος τζίρος του αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ το 2023. Η παραγωγή των προϊόντων της εταιρίας γίνεται σε 5 ιδιόκτητα εργοστάσια στα Ιωάννινα, την Ορεστιάδα και την Κορινθία, ενώ έχει παραχωρήσει το δικαίωμα εμφιάλωσης μέρους των προϊόντων της (license agreement) σε τρίτους εμφιαλωτές σε σημαντικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται στο εξωτερικό.

Η Ομάδα μας μεγαλώνει! Στα πλαίσια της στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου, αναζητούμε  Λογιστή για την Έδρα της Εταιρίας  μας στα Ιωάννινα.

Περιγραφή θέσης

 • Επαλήθευση, κατανομή, καταχώρηση και συμφωνία πληρωτέων και εισπρακτέων λογαριασμών
 • Σύνταξη λογιστικών εκθέσεων
 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών πληροφοριών και σύνοψη οικονομικής κατάστασης
 • Έλεγχος και υπόδειξη τροποποιήσεων στα λογιστικά συστήματα και διαδικασίες
 • Συμμετοχή στον ορισμό χρηματοοικονομικών προτύπων και στη διαδικασία προβλέψεων
 • Προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων και σύνταξη προϋπολογισμού σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
 • Υποστήριξη φορολογικών ελέγχων και φορολογικών δηλώσεων
 • Εσωτερικοί και εξωτερικοί έλεγχοι για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης
 • Σχεδιασμός, ανάθεση και έλεγχος εργασίας του προσωπικού
 • Υποστήριξη μηνιαίων και ετήσιων κλεισιμάτων
 • Ανάπτυξη και τεκμηρίωση επιχειρηματικών διαδικασιών και λογιστικών πολιτικών για τη διατήρηση και ενίσχυση των εσωτερικών ελέγχων
 • Χειρισμός πλατφόρμας MyData

 

Προφίλ Υποψηφίου

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία 5 περίπου έτη ως λογιστής
 • Υπογραφή Α τάξης
 • Πλήρης γνώση των βασικών διαδικασιών λογιστικής
 • Βαθιά γνώση των Γενικά Αποδεκτών Λογιστικών Αρχών (GAAP)
 • Εξοικείωση με τις οικονομικές λογιστικές καταστάσεις
 • Εμπειρία στις λειτουργίες του Γενικού Καθολικού και τη διαδικασία κλεισίματος στο τέλος του μήνα / έτους

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!