Ο Όμιλος GREEN BEVERAGES, είναι ένας καινοτόμος και δυναμικά αναπτυσσόμενος όμιλος , που δραστηριοποιείται διεθνώς στον κλάδο των προϊόντων Νon Alcoholic Beverages και δημιουργήθηκε το 2023 με την συγχώνευση των εταιριών Χήτος ΑΒΕΕ και Green Cola Hellas.

Ο Όμιλος GREEN BEVERAGES απασχολεί περισσότερους από 500 εργαζόμενους, διαθέτει τρεις θυγατρικές στην Ελλάδα, στις Η.Π.Α και στο Dubai και ο ενοποιημένος τζίρος του αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ το 2023. Η παραγωγή των προϊόντων της εταιρίας γίνεται σε 5 ιδιόκτητα εργοστάσια στα Ιωάννινα, την Ορεστιάδα και την Κορινθία, ενώ έχει παραχωρήσει το δικαίωμα εμφιάλωσης μέρους των προϊόντων της (license agreement) σε τρίτους εμφιαλωτές σε σημαντικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται στο εξωτερικό.

Η Ομάδα μας μεγαλώνει! Στα πλαίσια της στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου, αναζητούμε Πτυχιούχους Τεχνικούς Συντήρησης(Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Μηχανολόγο Μηχανικό, Ηλεκτρολόγο Συντήρησης, Μηχανολόγο Συντήρησης) για τα Εργοστάσια μας στα Ιωάννινα.

Περιγραφή Θέσης

Τεχνικοί Συντήρησης για μόνιμη και πλήρη απασχόληση.

Αρμοδιότητες:

 • Ρύθμιση & έλεγχο των μηχανών παραγωγής
  • Αποκατάσταση δυσλειτουργιών-βλαβών
  • Συντήρηση των μηχανών παραγωγής και διατήρηση τους εντός προδιαγραφών
  • Υποστήριξη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων βιομηχανίας
  • Συνεργασία με τμήματα Παραγωγής, Αποθήκης και Διασφάλισης Ποιότητας

Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

Απαιτούμενα Προσόντα:


 • Απόφοιτος ΤΕΙ Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας ή ανάλογης Τεχνικής Σχολής (απαιτείται άδεια)
  • Γνώση Η/Υ & Αγγλικής γλώσσας
  • Δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Εμπειρία σε ανάλογη θέση σε Βιομηχανία θα συνεκτιμηθεί

 

 

 

 

Η Εταιρία προσφέρει:

 • Συνολικό πακέτο αποδοχών
  • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
  • Ευκαιρίες εξέλιξης σε μια σύγχρονη αναπτυσσόμενη εταιρία

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651061843

Αποστολή́ Βιογραφικών στο email: hr@greenbeveragesgroup.com

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!