Η Εταιρία FGAS AE που δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας υγραερίου επιθυμεί να προσλάβει υπαλλήλους με πλήρη απασχόληση για το υποκατάστημά της στην ΒΙΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Η πρώτη θέση αφορά στο τμήμα παραγγελιών-δρομολόγησης της εταιρίας.
Απαραίτητα προσόντα:
Απολυτήριο λυκείου και γνώσεις Η/Υ (MS Office) επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας
Συναφή εμπειρία θα εκτιμηθεί καθώς και εμπειρία στην διαχείριση logistics.

Η δεύτερη θέση αφορά στο τμήμα πωλήσεων- marketing της εταιρίας.
Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ -ΤΕΙ και γνώσεις Η/Υ (MS Office)
Εμπειρία σε πωλήσεις-marketing, management skills, επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν.
Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας

Αποστείλατε τα βιογραφικά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: viografikaioannina@gmail.com
μέχρι 15/07/2024 το αργότερο.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!