Η εταιρία «NISSAN ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΛΛΗ ΕΠΕ» εξουσιοδοτημένος έμπορος και επισκευαστής Nissan στο νομό Ιωαννίνων ζητά να προσλάβει: σύμβουλο πωλήσεων

 

Απαραίτητα προσόντα :

• Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία (άνδρες Υποψήφιοι)
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας & MS Office
• Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Επίσης αναζητουμε

– Φανοποιό

– Μηχανικό αυτοκινήτων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους στο

info@kallis-nissan.gr υπόψη Κας Λιόντου

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!