– Οδηγό με δίπλωμα Γ Επαγγελματικό
– Αποθηκάριο με δίπλωμα Β’ Ερασιτεχνικό
– Διαχειριστή πωλήσεων και καταχώρηση παραγγελιών, υποστήριξη πωλήσεων

τηλέφωνο επικοινωνίας 2651043828

info@papaioannoufood.gr

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!