Η εταιρία «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο τροφίμων και ζωοτροφών , ζητεί για τις εγκαταστάσεις της στη ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων:

Τεχνικό συντήρησης/βάρδιας,

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ανήκει στο Τεχνικό Τμήμα του Πτηνοσφαγείου στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων

Εργασία σε Βάρδιες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ σχετικής κατεύθυνσης ή κάτοχος αντίστοιχης άδειας εργασίας: Θερμαστή, Υδραυλικού, Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτρολόγου

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κωνσταντίνος Σιαφάκας

Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: ksiafakas@nitsiakos.gr

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!