Η εταιρία Β. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ Α.Ε. με έδρα στην Πεδινή Ιωαννίνων, ζητά για εργασία σε εγκαταστάσεις εξοπλισμού πτηνοτροφικών και χοιροτροφικών μονάδων:

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Υ Σ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν

Απαραίτητα προσόντα:

  Δίπλωμα οδήγησης

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο

Απαραίτητα προσόντα:

 Δίπλωμα οδήγησης

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Επιθυμητή η βασική γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε παρόμοιο αντικείμενο θα εκτιμηθεί θετικά.

Επικοινωνία με την κα. Γιούλα Καραμπίνα στο 26510 93637 και αποστολή βιογραφικών στο 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!