Η εταιρία Β. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ Α.Ε. με έδρα στην Πεδινή Ιωαννίνων, ζητά για εργασία σε εγκαταστάσεις εξοπλισμού πτηνοτροφικών και χοιροτροφικών μονάδων:

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Υ Σ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν

Απαραίτητα προσόντα:

  Δίπλωμα οδήγησης

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο

Απαραίτητα προσόντα:

 Δίπλωμα οδήγησης

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Επιθυμητή η βασική γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε παρόμοιο αντικείμενο θα εκτιμηθεί θετικά.

Επικοινωνία με την κα. Γιούλα Καραμπίνα στο 26510 93637 και αποστολή βιογραφικών στο  ykarabina@vkarabinas-sa.gr

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!