Προϊστάμενος Συντήρησης ΗΜ Συστημάτων

Έδρα: Επισκοπικό (νομός Ιωαννίνων)

Ο ρόλος διασφαλίζει την εύρυθμη υλοποίηση όλων των ενεργειών προληπτικής και επεμβατικής συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών (ΗΜ) συστημάτων για το βόρειο τμήμα αυτοκινητοδρόμου της Ιόνιας Οδού.

Αρμοδιότητες:

 • Κατευθύνει τις ομάδες των τεχνικών συντήρησης συστημάτων, σε ότι αφορά τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στον ΗΜ εξοπλισμό του αυτοκινητοδρόμου
 • Παρακολουθεί την υλοποίηση της προληπτικής συντήρησης στο σύνολο των συστημάτων ευθύνης του
 • Καθοδηγεί τις ομάδες των τεχνικών σε περίπτωση προβλήματος
 • Εποπτεύει την ορθή χρήση των ανταλλακτικών, εργαλείων και του εξοπλισμού ΗΜ
 • Εποπτεύει τις εργασίες προληπτικής και επεμβατικής συντήρησης σε συνεργασία με τον Επιβλέπων Μηχανικό
 • Εποπτεύει την ορθή λειτουργία των αποθηκών εντός του τομέα ευθύνης του
 • Παρακολουθεί την αποτύπωση των προληπτικών και επεμβατικών ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών
 • Διαχειρίζεται τον προγραμματισμό των βαρδιών σύμφωνα με τις ανάγκες του αυτοκινητοδρόμου
 • Παρακολουθεί και διασφαλίζει την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, σε συμμόρφωση με το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας της εταιρείας

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτερης Εκπαίδευσης στον κλάδο της Hλεκτρολογίας
 • Άδεια Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη 4ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας
 • Απαιτούμενη Προϋπηρεσία & Εμπειρία ή συγκεκριμένη Ειδική Εμπειρία
 • Τουλάχιστον 4 έτη προηγούμενης εμπειρίας σε συντήρηση ΗΜ Εξοπλισμού ή σε ηλεκτρολογικές εργασίες βιομηχανικού εξοπλισμού, εκ των οποίων το 1 έτος σε διαχείριση ομάδων στο πεδίο.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού MS Office
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί προσόν

Ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου:

 • Οργάνωση & Διαχείριση χρόνου
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές & διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Δεξιότητες διαχείρισης ομάδας

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στο email hr@neaodos.gr  ή πατώντας εδώ γράφοντας τον κωδικό ΠΗΜ1023.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!