Το άτομο αυτό θα διασφαλίζει ότι οι ολοκληρωμένες παραγγελίες αποστέλλονται και παραδίδονται εγκαίρως.

Ο επιτυχημένος υπεύθυνος αποστολών είναι αναλυτικός, καλά οργανωμένος και εξαίρετος στην επικοινωνία. Πρέπει να έχει άνεση με την εργασία με έγγραφα και πληροφοριακά συστήματα και να έχει εξαιρετική γνώση των διαδικασιών αποστολών και παραλαβών.

 • Χρήση λογισμικού για παρακολούθηση, έλεγχο, προτεραιοποίηση, και δρομολόγηση παραγγελιών
 • Καθοδήγηση της ροής των φορτίων από την προετοιμασία έως την αποστολή
 • Ποιοτικός έλεγχος για τη μεταφορά του προϊόντος – διακίνηση του προϊόντος, ταινίες για τη διατήρηση σταθερού προϊόντος, άοσμο ρυμουλκούμενο
 • Αντιστοίχιση φορτίων/παραγγελιών με φορτηγό για εξερχόμενη παράδοση
 • Εύρεση – αναζήτηση μεταφορέων
 • Καθημερινή επικοινωνία με μεταφορικές για τον προγραμματισμό των φορτώσεων και την επίλυση προβλημάτων
 • Συνεργασία με τους υπευθύνους αποθήκης, αγορών και άλλους με σκοπό τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών
 • Επίλυση ζητημάτων που αφορούν σε απεσταλμένες παραγγελίες
 • Διασφάλιση συμμόρφωσης με τους νομικούς κανονισμούς και τις πολιτικές της εταιρείας
 • Ενημέρωση της διοίκησης σχετικά με δραστηριότητες και ζητήματα

 

Requirements

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέση δικτύου διανομών μεταφορικές εταιρείες
  • Καλή γνώση διαδικασιών logistics
  • Εμπειρία στη χρήση EDI και στην προετοιμασία εγγράφων αποστολής
  • Πολύ καλή χρήση Η/Υ και άριστη γνώση του MS Office (ειδικά του Excel)
  • Καλή κατανόηση των αρχών προϋπολογισμού και αναφορών
  • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και οργάνωσης
  • Έμφαση στη λεπτομέρεια
  • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
  • Πλεονέκτημα θα αποτελέσει πτυχίο πανεπιστημίου στην αλυσίδα εφοδιασμού, τα logistics ή σε σχετικό πεδίο

Benefits

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει προϋπηρεσίας
 • Πλήρης απασχόληση
 • Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
 • Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • Δυνατότητα εξέλιξης
 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον

https://apply.workable.com/vikos/j/482819A269/

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!