Η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ “ΒΙΚΟΣ ΑΕ” στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής της αναζητά για άμεση πρόσληψη :

 Χειριστές και βοηθούς ανυψωτικών οχημάτων (κλάρκ)
 Χειριστές μηχανημάτων παραγωγής.
 Εργατοτεχνικό προσωπικό για την κατασκευή και επιδιόρθωση παλετών
 Οδηγοι φορτηγών οχημάτων Έ κατηγορίας

Αναλυτικά οι περιγραφές θέσεων και η αποστολή βιογραφικών στο site της εταιρείας
www.vikos.com ή για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.2651060871 ζητώντας τη
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.
Βιογραφικά και αιτήσεις εργασίας γίνονται αποδεκτές και δια ζώσης στις κεντρικές μας
εγκαταστάσεις, Περίβλεπτος Ιωαννίνων.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!