Η Μηχανική Κατασκευαστική Α.Ε. επιθυμεί να προσθέσει στο δυναμικό της ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ για την περιοχή της Θεσσαλονίκης και των Ιωαννίνων.

Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης με αντικείμενο:

• Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες κτιρίων και εγκαταστάσεων
• Μελέτες οδοφωτισμού / φωτισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων
• Μελέτες Ενεργητικής και Παθητικής Πυροπροστασίας
• Μελέτες συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού, αερισμού
• Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
• Μελέτες εγκατάστασης ΑΠΕ

Απαραίτητα προσόντα:

• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
• Ομαδικό πνεύμα
• Πολύ καλή χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητή προϋπηρεσία και ευχέρεια χρήσης Η/Υ και προγραμμάτων όπως:

• Tisoft ή / και 4M
• ΚΕΝΑΚ – Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
• Dialux (ή άλλο παρεμφερές software φωτισμού)
• AutoCAD

Παροχές:

• Σύμβαση αορίστου χρόνου εργασίας
• Προοπτικές εξέλιξης
• Συνεχής εκπαίδευση και υποστήριξη

Αποστολή βιογραφικών: hr@mihaniki.gr

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!