Την έγκριση δαπάνης 24.800 χιλ. ευρώ για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη βελτίωση των υποδομών στις λιμνοθάλασσες της Π.Ε Πρέβεζας , προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.Στόχος είναι η διαμόρφωση και η υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αλιεία και θάλασσα” για την δημιουργία ολοκληρωμένου πλαισίου αξιοποίησης των λιμνοθαλασσών

. Η ανάδειξη των λιμνοθαλασσών , σε συνάρτηση με την αναγνώριση της γαρίδας και της σαρδέλας Αμβρακικού ως προϊόντα Π.Ο.Π και Προστασίας Γεωγραφικής Ένδειξης ( Π.Γ.Ε ) αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάπτυξη του Αμβρακικού Κόλπου ως πηγή πλούτου. Εξάλλου, η περιοχή της Πρέβεζας και ειδικότερα ο Αμβρακικός και οι γειτονικές λιμνοθάλασσες είναι πλούσιες σε ψάρια. Στον Αμβρακικό ζουν και αναπαράγονται τουλάχιστο 33 είδη ψαριών, ενώ οι δυνατότητες αξιοποίησης του είναι μεγάλες.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!