Σε λιγότερο από 5 χρόνια λειτουργίας της Γερμανικής εταιρείας τεχνολογίας P&I στην Ελλάδα, απασχολούνται ήδη στο κέντρο καινοτομίας στα Ιωάννινα 140 υψηλής κατάρτισης εργαζόμενοι με μέσο όρο ηλικίας τα 30 έτη. Οι περισσότεροι είναι από την Ήπειρο και έχουν σπουδάσει στα κοντινά Πανεπιστήμια, Στόχος της P&I είναι, στο κέντρο καινοτομίας στα Ιωάννινα, να απασχολούνται 200 εργαζόμενοι γι’ αυτό και αναζητά συνεχώς υψηλής κατάρτισης ανθρώπινο δυναμικό.

Αναλυτικά οι Θέσεις:

Κωδικός θέσης DEV-2022

Η P&I αναζητά αποφοίτους Πληροφορικής ή παρεμφερών κλάδων με καλή γνώση Java (ή C#) και SQL για το ρόλο του Software Developer. Υπάρχουν θέσεις διαφόρων βαθμίδων ανάλογες με την εμπειρία.

Στείλτε το βιογραφικό σας στο careers-ioa@pi-ag.com αναφέροντας τον κωδικό DEV-2022.

Κωδικός θέσης IT-2022

Η P&I αναζητά αποφοίτους Πληροφορικής ή παρεμφερών κλάδων με καλή γνώση Linux, SQL και δικτύων για το ρόλο του IT Consultant. Η γνώση Γερμανικών είναι plus.

Στείλτε το βιογραφικό σας στο careers-ioa@pi-ag.com αναφέροντας τον κωδικό ΙΤ-2022.

Κωδικός θέσης QA-2022

Η P&I αναζητά αποφοίτους Πληροφορικής, Θετικών ή Οικονομικών Επιστημών με καλή γνώση Γερμανικών και γνώσεις SQL για το ρόλο του QA Tester. Η θέση περιλαμβάνει Software Testing καθώς και Customer Support.

Στείλτε το βιογραφικό σας στο careers-ioa@pi-ag.com αναφέροντας τον κωδικό QA-2022.

Για όλες τις θέσεις η εκπλήρωση ή η νόμιμη απαλλαγή στρατιωτικών υποχρεώσεων για άνδρες υποψηφίους είναι απαραίτητη.

 Δείτε τα νέα και τις ανοιχτές θέσεις της P&I στα Ιωάννινα και στο: www.linkedin.com/company/p-i-hellas-ltd

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!