Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάδειξη και προβολή των ιστορικών τεκμηρίων της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών», η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών και η Dotsoft Ολοκληρωμένες Λύσεις Τεχνολογίας Πληροφορικής έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στο Συνέδριο το οποίο συνδιοργανώνουν με θέμα: Η πρόκληση της μετάβασης από το έντυπο στην ψηφιοποίηση

Το Συνέδριο θα λάβει χώρα στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 10:00 στο Μέγαρο της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!