Ολοκληρωμένες ψηφιακές ξεναγήσεις επαυξημένης πραγματικότητας και ανάπτυξη ψηφιακού αποθετηρίου διάθεσης περιεχομένου προβολής της “Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου” για τα 5 αρχαία θέατρα της Περιφέρειας (Δωδώνη, Νικόπολη, Κασσώπη, Αμβρακία, Γίτανα) και για άλλα σημεία ενδιαφέροντος της Πολιτιστικής Διαδρομής, τόσο για τους επιτόπιους όσο και για τους διαδικτυακούς επισκέπτες της, υλοποιούνται με τη στήριξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 309.223 ευρώ, ενώ αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη των απαιτούμενων συστημάτων – εφαρμογών, του ψηφιακού περιεχομένου και της παροχής των απαραίτητων υπηρεσιών για τη δημιουργία μιας σειράς ολοκληρωμένων ψηφιακών ξεναγήσεων, καθώς και ενός ψηφιακού περιβάλλοντος διάθεσης πολυμεσικού υλικού τουριστικής προβολής της “Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου” για τους πέντε βασικότερους αρχαιολογικούς χώρους θέασης και ακρόασης της Περιφέρειας (Δωδώνη, Νικόπολη, Κασσώπη, Αμβρακία, Γίτανα) και για άλλα σημεία ενδιαφέροντος της Πολιτιστικής Διαδρομής, τόσο για τους επιτόπιους όσο και για τους διαδικτυακούς επισκέπτες της.
Πιο συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πέντε εξυπηρετητών (ένα ανά αρχαίο Θέατρο) και wifi access points στην είσοδο των πέντε μνημείων, για τον τοπικό διαμοιρασμό, μέσω ασύρματου δικτύου, του περιεχομένου των επιτόπιων ψηφιακών ξεναγήσεων στις έξυπνες συσκευές των επισκεπτών.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!