Σήμερα, οι Δήμοι πανελλαδικά αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα σε διάφορους τομείς, η επίλυση των οποίων πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μιας σοβαρής και γενναίας μεταρρύθμισης, όπως η «Οργάνωση δομών και λειτουργίας των Ο.Τ.Α.»

Ο νέος νόμος έχει προβλέψεις, όπως η σύσταση και λειτουργία κόμβου παρακολούθησης επιδόσεων των ΟΤΑ και η αναγκαία λογοδοσία της κάθε δημοτικής αρχής, που είναι δυνατόν να συντελέσουν σε μεταρρυθμιστική τάση προς τη σωστή κατεύθυνση.

Αλλά και η ενσωμάτωση των διοικητικών μηχανισμών των διαφόρων δημοτικών επιχειρήσεων στο κεντρικό διοικητικό οργανόγραμμα κάθε δήμου δεν απορρίπτεται επί της αρχής, όσον αφορά τη θεώρηση της δικής μας παράταξης, αφού προηγηθεί ωστόσο η μελέτη όλων των δεδομένων, ώστε να καταδειχθεί αν με την επιχειρούμενη κατάργηση των νομικών αυτών προσώπων:

 • Ωφελείται, και αν ναι, πώς και πόσο η οικονομική τους διαχείριση και η διοικητική λειτουργία.
 • Δυσχεραίνει, και αν ναι, πώς και πόσο η τρέχουσα διοικητική λειτουργία του κεντρικού οργανισμού του δήμου.
 • Αλλάζουν, και αν ναι, πώς και γιατί το εργασιακό καθεστώς των, ήδη, εργαζομένων στα νομικά πρόσωπα.
 • Εν τέλει, είναι δυνατόν να επωφεληθεί η κοινωνία από το νέο καθεστώς και αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις.

Για την στάθμιση της απόφασης, οι απόψεις των εργαζομένων είναι πολύτιμες και φαίνεται ότι αποτυπώθηκαν στις εισηγήσεις.

Δεν θα αναφερθώ στα Ν.Π.Δ.Δ. του «Σπηλαίου Περάματος» και του «Ζωγράφειου Οίκου Ευγηρίας» καθώς αποτελούν μικρές σε μέγεθος δομές, δεν προκαλείται ιδιαίτερη αναστάτωση. Θυμίζω όμως, ότι για τον «Ζωγράφειο Οίκο Ευγηρίας» έχει ληφθεί σχετική απόφαση από το 2009 για την ανεξάρτητη λειτουργία του, αλλά αυτό δεν έχει επιτευχθεί ακόμη.

Σχετικά με τον ΟΚΠΑΠΑ:

 • Δεν είναι οικονομικά ανεξάρτητος, αφού το 50% σχεδόν του ετήσιου προϋπολογισμού του καλύπτεται από τον Δήμο και το 30% από συγχρηματοδοτούμενα κονδύλια.
 • Έχει όμως εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου, αναπτύσσοντας κρίσιμες δομές που πραγματικά προσφέρουν κοινωνικό έργο και σύμφωνα με τις καταστατικές τους αρχές. 
 • Στην κοινωνία έχει διαμορφωθεί θετική άποψη για το έργο που προσφέρει και αυτό πρέπει να υποστηριχθεί σε οποιαδήποτε εξέλιξη.
 • Φαίνεται να έχει δυναμική και για περαιτέρω αναβάθμιση των δομών του και ανάπτυξη νέων. Και με στενότερη συνεργασία και καλύτερο συντονισμό με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου, ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις των αρμοδιοτήτων αλλά συμπληρωματικότητα, μπορεί να ενδυναμωθεί περαιτέρω.

Σχετικά με το Πνευματικό Κέντρο: 

 • Οι καταστατικοί σκοποί του Πνευματικού Κέντρου Ιωαννίνων αφορούν υπηρεσίες για τον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό, το Περιβάλλον και τη Νεολαία.
 • Για τους τομείς Περιβάλλοντος και Νεολαίας ουδέποτε αναπτύχθηκε κάποια αξιομνημόνευτη δράση.
 • Για τον τομέα του Αθλητισμού, καταγράφονται δράσεις άνευ σημασίας που αντιστοιχούν στο 1% του συνολικού προϋπολογισμού! Ούτε την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιωαννιτών, που ψηφίσαμε στις 26.02.2020, δεν κατάφερε να φέρει εις πέρας, με συνέπεια –ακόμη και σήμερα- να υπάρχει πλήρης άγνοια αν και ποια αθλητικά κέντρα ή εγκαταστάσεις έχουν αδειοδοτηθεί και νομιμοποιηθεί και είναι κατάλληλα για πλήρη και κανονική λειτουργία.

Θυμίζω ότι στην αρμοδιότητα του δήμου ανήκουν 40 γήπεδα (6 ΔΕ Ιωαννιτών, 5 ΔΕ Ανατολής, 6 ΔΕ Μπιζανίου, 14 ΔΕ Παμβώτιδας και 10 ΔΕ Περάματος) και 7 κλειστά γυμναστήρια που βρίσκονται μέσα σε σχολικές μονάδες και διαχειρίζονται από τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή.

Πέραν αυτών, βάσει του εγκεκριμένου σχεδιασμού έπρεπε σε συνεργασία με τη Δ/νση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού & Αθλητισμού να επανασχεδιαστεί ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των αθλητικών χώρων, ώστε να μπορούν να φιλοξενούν όχι μόνο τις οργανωμένες ομάδες (ποδοσφαίρου, μπάσκετ κ.τ.λ.) όπως γίνεται μέχρι σήμερα, αλλά και πολίτες που αγαπούν τις αθλητικές δραστηριότητες, με σκοπό την προαγωγή της Άθλησης ως τρόπου ζωής, ψυχαγωγίας και αναψυχής.

 • Στον τομέα του Πολιτισμού καταγράφονται διάφορες δράσεις, διάσπαρτες, επαναλαμβανόμενες, χωρίς να αφήνουν κανένα θετικό αποτύπωμα στον τόπο μας και κυρίως χωρίς να έχουν δημιουργήσει ακόμη μέχρι σήμερα κανέναν «θεσμό».  

Οι δραστηριότητες εξαντλούνται σε διάφορες συναυλίες, σε φιλοξενία θεατρικών παραστάσεων παραγωγής τρίτων, παρουσιάσεις Βιβλίων, προβολές ταινιών, ομιλίες, συνέδρια, και στη λειτουργία των σχολών μουσικής και χορού. Και στο CASTLE ROCK FESTIVAL, στο Θερινό Σινεμά, στη Μουσική στο Δρόμο, στο Καρναβάλι στον Κατσικά, στις Τζαμάλες και στα Παραδοσιακά Κούλουμα. Και όλα αυτά, με προϋπολογισμό της τάξης των 4 εκατ.€.

Θυμίζω ότι η παράταξή μας με αιτία την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού για τους παραπάνω τομείς, απείχε από την ψηφοφορία για το πρόγραμμα δράσης και τον Προϋπολογισμό έτους 2021 του Πνευματικού Κέντρου Ιωαννίνων, «πιέζοντας» με τον τρόπο αυτόν τη δημοτική αρχή να φέρει μία σοβαρή, αναλυτική και τεκμηριωμένη εισήγηση επί του συνολικού σχεδιασμού της επιχείρησης αυτής. Ουδέποτε δεν μας κατατέθηκε κάτι τέτοιο!

Επιπρόσθετα, ο ίδιος ο Δήμος διαθέτει στο οργανόγραμμά του διευθύνσεις και τμήματα που καλύπτουν πλήρως τις αρμοδιότητες του Πνευματικού Κέντρου.

Θεωρούμε ότι, με την ενσωμάτωση του Πνευματικού Κέντρου στον Δήμο θα υπάρξει μία στοιχειώδης λογοδοσία για την σκοπιμότητα και την κοινωνική ωφελιμότητα των δράσεων και των εκδηλώσεων και ενδεχομένως οικονομία κλίμακος σε ότι αφορά τις συστηματικές επιδοτήσεις, καθώς και δραστική αναδιαμόρφωση των στόχων και των κατευθύνσεών του.

 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, η άποψή μας είναι ότι η πολιτική ισορροπιών «με όλους και όλα καλά», δεν είναι η κατάλληλη επιλογή αν θέλουμε να πάει ο δήμος μας ένα βήμα μπροστά.

Σε κάθε περίπτωση, εάν σήμερα αποφασιστεί η ενσωμάτωση κάποιων εκ των 4 Ν.Π.Δ.Δ. στον Δήμο, η νέα δημοτική αρχή πρέπει να αναλάβει τις πρωτοβουλίες:

 1. να αναπροσαρμόσει αμέσως το οργανόγραμμα των υπηρεσιών του Δήμου, με την αξιοποίηση των στελεχών που θα προέλθουν από τις δημοτικές επιχειρήσεις και ταυτόχρονα να αναδιαρθρώσει τη διοικητική του δομή. Παράλληλα, πρέπει να προβεί σε καταγραφή των ελλείψεων πόρων, προσωπικού και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν τις νέες αρμοδιότητες που μεταφέρονται στους δήμους (πχ. φροντίδα οδικού δικτύου) και
 2. να επανεξετάσει το κτιριολογικό πρόγραμμα της ανακατασκευής του κτιρίου επί της Δομπόλη, δεδομένου ότι τα δεδομένα που θα προκύπτουν από την ενσωμάτωση των Ν.Π.Δ.Δ., θα αλλάξουν σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Εάν, η νέα δημοτική αρχή επιμένει στο να παραμείνουν ως έχουν τα 4 Ν.Π.Δ.Δ., εμείς θα συναινέσουμε στην πρότασή της, με την επιφύλαξη ή και παρατήρηση ότι, εκτός του κειμένου για τον ΟΚΠΑΠΑ, η επιχειρηματολογία στα αιτήματα εξαίρεσης των υπολοίπων, ώστε να διατηρηθεί το υφιστάμενο καθεστώς, χρήζει περαιτέρω ενδυνάμωσης.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!