Η Τεχνική Εταιρεία ΠΥΛΩΝΑΣ Α.Τ.Ε. βρίσκεται σε αναζήτηση Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων Μηχανικων ΑΕΙ

για απασχόληση σε εργολαβία κατασκευής Δικτύων ΔΕΔΔΗΕ στην Περιοχή των Ιωαννίνων.

Περιγραφή αντικειμένου
Καθημερινή Εποπτεία τεχνικών συνεργείων κατασκευής Δικτύων ΔΕΔΔΗΕ.
Εξασφαλισμένη Απασχόληση τουλάχιστον 3 ετών με μεγάλες προοπτικές εξέλιξης.
Δεν απαιτείται προϋπηρεσία.
Περιοχή ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Απαραίτητα προσόντα
– Δίπλωμα ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ
– Άδεια Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη 4ης Όμάδας Α' Ειδικότητας
– Γνώσεις χειρισμού Microsoft Office

Παροχές
– Διαρκής εξέλιξη γνώσεων στον ενεργειακό κλάδο
– Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, οργάνωσης & συντονισμού
– Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
– Ικανοποιητικές Αποδοχές

Αποστολή βιογραφικών: info@pilonas.gr

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!