Η Βιομηχανία Αναψυκτικών Λουξ με έδρα την Πάτρα

Αναζητά νέο συνεργάτη για να στελεχώσει το τμήμα Πωλήσεων περιοχής Ηπείρου,  με έδρα κατά προτίμηση στα Ιωάννινα .

 

ΠΩΛΗΤΗ – MERCHANDIZER

 

Περιγραφή θέσης

 • Ανάπτυξη και διατήρηση του πελατολογίου μέσω συνεχών επισκέψεων
 • Οργάνωση, ανάπτυξη και έλεγχος της περιοχής ευθύνης και δικτύου
 • Διαχείριση θεμάτων εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής
 • Παραγγελιοληψία και διεκπεραίωση παραγγελιών σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας

 

Απαιτούμενα προσόντα

 • Ηλικία έως 35 ετών
 • Απόφοιτος-η ανώτερης / ανώτατης εκπαίδευσης. (Κατά προτίμηση απόφοιτοι τμημάτων Marketing και παραπλήσιων σχολών)
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε πωλήσεις
 • Γνώση και εμπειρία στα δίκτυα πελατών Λιανικής / Χονδρεμπορίου
 • Πολύ καλή γνώση των account πελατών της περιοχής ευθύνης
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και νέων τεχνολογιών
 • Ανεπτυγμένες διαπραγματευτικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Προσήλωση στους στόχους και στο αποτέλεσμα
 • Ενεργητικότητα
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)
 • Ευελιξία μετακινήσεων

 

Παρέχονται

 • Σύγχρονο, οργανωμένο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Mails για αποστολή βιογραφικών : rmarlafekas@loux.gr    km@loux.gr  

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!