Στη δημιουργία “Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Ηπείρου” προχώρησαν οι Ενώσεις με τη συμμετοχή των νόμιμα εκλεγμένων αντιπροσώπων από τις Ενώσεις Γονέων Ιωαννίνων και Πρέβεζας. Οι ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν από τα μέλη του Δ.Σ της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας Παπαλυμπέρη Κατερίνα Ειδ. Γραμματέα και Βαλαβάνη Στέλλα Εκπρόσωπο Τύπου, ανέδειξαν ως γενικό σκοπό της Ομοσπονδίας τη συμμετοχή των γονέων στις διαδικασίες της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης για τη σωστή μόρφωση και διαπαιδαγώγηση των παιδιών, τη συνεχή βελτίωση της Δημόσιας Δωρεάν Εκπαίδευσης, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες και την πρόοδο του λαού.
Η προσωρινή 5/μελή Διοικούσα Επιτροπή της Ομοσπονδίας αποτελείται από τους Αναστάσιο Τόκα (Πρόεδρο), Βενετικίδη Θεόδωρο (Γραμματέα) , Δημήτριο Καλύβα (Αντιπρόεδρο) και μέλη τους Γιώργο Γοδέβενο και Βαγγέλη Νάνο.
Επόμενο βήμα θα είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών ώστε να συσταθούν Ενώσεις Γονέων τόσο στους Δήμους Αρταίων και Ηγουμενίτσας, όσο και σε περιφερειακούς δήμους (Ζίτσας, Ζηρού κ.ά.) με σκοπό την ενδυνάμωση της Ομοσπονδίας και την ισχυρή εκπροσώπησή της στην Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας και τα όργανα της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!