Σε ανάρτηση στην σελίδα της  Ιεράς Μονής Παναγίας Δουραχάνης  Ιωαννίνων,αναφέρονται τα εξής:
…οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν ἑαυτῷ ζῇ καὶ οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀπο­θνήσκει·

ἐάν τε γὰρ ζῶμεν, τῷ Κυρίῳ ζῶμεν,

ἐάν τε ἀπο­θνήσκωμεν, τῷ Κυ­ρίῳ ἀπο­θνήσκομεν.

ἐάν τε οὖν ζῶ­μεν ἐάν τε ἀπο­θνή­σκω­μεν, τοῦ Κυρίου ἐσμέν.

εἰς τοῦτο γὰρ Χριστὸς καὶ ἀπέθανε καὶ ἀνέστη καὶ ἔζησεν,

ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων κυριεύσῃ.

Προς Ρωμαίους ιδ΄ 7-9

 

Αἰωνία σου  ἡ μνήμη 

ἀγαπημένε μας πατέρα! 

 

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!