Με την έναρξη του νέου κύκλου υποβολής αιτημάτων για την κάλυψη με ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα των λευκών περιοχών, καλούνται όλοι οι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ), οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει ως σήμερα αίτημα, να προχωρήσουν στην υποβολή με έναν από τους δύο τρόπους που ακολουθούν:
· μέσω της ιστοσελίδας https://white-areas.gov.gr/ ή
· μέσω του πλησιέστερου ΚΕΠ.
Συστήνεται στους πολίτες να έχουν ως πρώτη επιλογή την Cosmote .
Η αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτημάτων είναι από 01 έως 15 Νοεμβρίου 2021.
Σημειώνεται ότι αίτηση μπορούν να υποβάλουν και όσοι από τους δικαιούχους των νοικοκυριών επιθυμούν να διορθώσουν λανθασμένα στοιχεία παλαιότερης αίτησης στο πλαίσιο της δράσης.
Παρακαλούνται οι κάτοικοι των ακόλουθων περιοχών να προβούν εγκαίρως στην υποβολή της σχετικής αίτησης:

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!