Στην προμήθεια ενός ηλεκτρικού μίνι bus έξι θέσεων που συμπεριλαμβάνει μια θέση οδηγού και μια θέση ΑΜΕΑ θα προχωρήσει ο Δήμος Πρέβεζας μέσω του προγράμματος Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου.
Την σχετική απόφαση έγκρισης διενέργεια διαγωνισμού, μελέτης και καθορισμού όρων διακήρυξης για το έργο έλαβε το Δ.Σ του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (ΔΕΠΑΝ) η οποία και θα υλοποιήσει τη σχετική διαδικασία.
Ο προϋπολογισμός του οχήματος ανέρχεται στις 100.000€, ενώ θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες μετακίνησης προσωπικού του δήμου.
Πρόκειται για ένα μίνι bus ελαφρού τύπου που θα κινείται με ηλεκτρική ενέργεια και μηδενικούς ρύπους ενισχύοντας το στόλο των οχημάτων δίνοντας τη δυνατότητα να κάνουν χρήση και άτομα με κινητικά προβλήματα.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!